Registratierecht
bij aankoop van een woning

Donderdag 20 juni 2019

Registratierecht bij aankoop van een woning

  • In Vlaanderen bedraagt de aankoopbelasting op de gezinswoning (hoofdverblijfplaats) 7%. Voor alle andere onroerende goederen bedraagt de aankoopbelasting 10%. De registratierechten voor een bouwgrond of een investeringspand bedragen dus 10%.
  • In bepaalde gevallen wordt het tarief van 7% verminderd tot 6% (bij een energetische renovatie) of 1% (monument of onroerend erfgoed en een bepaalde investering).
  • Voor bescheiden gezinswoningen tot € 200.000, wordt een vrijstelling of abattement van € 80.000 voorzien. Concreet betekent dit dat er op de eerste € 80.000 van het aankoopbedrag geen aankoopbelasting verschuldigd is, wat een belastingvoordeel oplevert van maximaal € 5.600.
  • Voor gezinswoningen gelegen in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand wordt het grensbedrag met 10% verhoogd tot € 220.000.
  • Betaalde u op een eerdere aankoop van een gezinswoning al registratierechten, dan kan u die vroeger betaalde registratierechten ‘meenemen’ of verrekenen. De voorwaarde is dat de huidige gezinswoning binnen één jaar wordt verkocht en er dus nog slechts één woning in eigendom blijft, waar u de hoofdverblijfplaats zal vestigen.
  • De bijkomende korting voor bescheiden woningen en de meeneembaarheid van de registratierechten kunnen samen (cumulatief) toegepast worden.
formulier